spiegelsaal logo2

Rotunda

Spiegelsaal

Telefón (421) 905-268-232

Kalinčiakova 14, Trnava, Slovakia

e-mail: spiegelsaaltt@gmail.com

 

 

 

Spiegelsaal sa vyfarbuje, ožíva v ňom príroda

2.11.2012, Novinky z radnice, autor: redakcia

Vo vnútri, v klenbe nad záhradným letohrádkom obrasteným popínavou zeleňou, sídli exotická fauna.

Po dlhej dobe neúprosného chátrania začína ožívať v Trnave nezvyčajný architektonický objekt, záhradný pavilón známy pod názvom Spiegelsaal z roku 1792.

spiegelsaal

Stavba predstavuje solitérny objekt rotundového charakteru s dvomi podlažiami. Na dvoch stranách (zo severu a z juhu) má pripojené valcové, mierne znížené bočné časti so schodiskami. Ešte v roku 2008 bola ukončená obnova exteriéru, prevedená prakticky do pôvodného stavu. V tom období boli plánované a čiastočne začaté sondy na skúmanie interiéru, žiaľ, nečakaný odchod vlastníka objektu Ing. Jána Hidvéghyho na čas zastavil rozbehnutý projekt. V obnove tejto nezvyčajnej a nepochybne vzácnej kultúrnej pamiatky v rámci trnavského regiónu teraz pokračujú noví vlastníci Spiegelsaalu.

Od marca do júla 2012 prebiehalo reštaurovanie nástennej maľby v interiéri objektu, autormi reštaurátorskej realizácie boli reštaurátori Mgr. art. Peter Koreň, Mgr. art. Martin Vojtko a Mgr. art. Juraj Gregorek. Reštaurátorský výskum nástennej maľby v sondách potvrdil celoplošnú primárnu výmaľbu na stenách, približne 2 m nad podlahou prízemia a na klenbe rotundy. Druhé podlažie objektu bolo bez nástennej výzdoby.

Jedinečná výzdoba interiéru zdôrazňuje reprezentatívnosť celkového charakteru kultúrnej pamiatky. V priestore rotundy sa objavil motív netradičnej iluzívnej architektúry. Maľba vytvára dojem, že sa nachádzame v malom záhradnom letohrádku – filagórii – obrastenom popínavou zeleňou a pozeráme sa na okolitú zeleň v exteriéri, navyše nám je umožnený pohľad akoby do oblohy v klenbe, kde je v centre zobrazená ilúzia kruhového otvoru. Ilúziu trojrozmernosti priestoru umocňuje práca s tieňom a svetlom na prítomnej iluzívnej drevenej konštrukcii záhradného altánku. V klenbe rotundy reštaurátori odhalili exotickú faunu, ktorá obohatila výzdobu iluzívnej maľby. Vďaka interdisciplinárnej spolupráci dokázali reštaurátori identifikovať a rekonštruovať chýbajúce časti originálu zobrazených zvierat v klenbe. Faunu tu zastupuje vták s modrým krídlom – druh papagája, lat. Neopherma bourki, najväčší zobrazený vták patrí k druhu kurovitých. Modrý fragment bruška bol znakom pre krakľu belasú, lat. Coracias garrulus, motýľ bol identifikovaný ako jediný druh z európskych denných motýľov. Za najexotickejšie zviera považujem zobrazenie opice, bola identifikovaná ako Sanguinus oedipus, po slovensky tamarin1. Z analýz vyplynuli poznatky o dispozičnom riešení interiéru, v prvej etape, ešte pred reštaurovaním nástennej maľby boli riešené stavebné úpravy interiéru. Z nálezu vyplynulo, že boli prítomné dva pôvodné vstupy na bočné schodiská (južná a severná strana). Tieto otvory sú po úpravách obnovené. Osadené boli aj okenné parapety, v ďalšej fáze interiérových úprav bude položená podlaha prízemia a uskutoční sa osadenie obidvoch schodísk.

spiegelsaal1spiegelsaal2

Pavilón Spiegelsaal bude po ukončení rekonštrukcie slúžiť verejnosti. Vlastníci prichádzajú s novým projektom na efektívnejšie využitie priestoru rotundy tak, aby sa stal miestom príjemného posedenia pre Trnavčanov a návštevníkov Trnavy. Vzhľadom na to, že pôvodný priestor by nedokázal prijať naraz väčší počet návštevníkov, pristúpilo sa k vyhláseniu architektonickej súťaže na prístavbu k tejto kultúrnej pamiatke. Vybraný architektonický návrh autora Ing. arch. Viktora Šabíka rešpektuje jej charakter. Idea návrhu zdôrazňuje genius loci atraktívnej architektúry, vychádza z pôvodného účelu stavby, iluzívnu zeleň v interiéri a neexistujúcu záhradnú zeleň v okolí rotundy „premiestňuje“ do fasády novej prístavby vedľa pôvodnej historickej budovy. Projekt znovu rozzelená priestor v okolí záhradného pavilónu Spiegelsaal a ponúkne Trnavčanom citlivý dialóg historickej pamiatky so súčasnou architektúrou. Túto kapitolu však otvoríme až v ďalšej časti príbehu o prebúdzajúcej sa sláve jednej nezvyčajnej historickej pamiatky, keď budeme priebežne informovať o prebiehajúcich prácach na projekte pavilónu Spiegelsaal.

Prejsť na originálny článok

Otváracie hodiny

Po-Št: 07:00 - 23:30
Pia: 07:00 - 01:30
So:  10:00 - 01:30
Ne:  15:00 - 22:00