spiegelsaal logo2

Rotunda

Spiegelsaal

Telefón (421) 905-268-232

Kalinčiakova 14, Trnava, Slovakia

e-mail: spiegelsaaltt@gmail.com

 

 

 

Vitajte v našej kaviarni a bare

História Rotundy Spiegelsaal...

Vitajte v našej kaviarni a bare Príbeh kultúrnej pamiatky záhradného pavilónu rotundy Spiegelsaal sa začal písať v roku 1791, keď ctihodný pán Jozef Skolonič požiadal mesto Trnava, aby mohol dostavať fi lagóriu (záhradný domček) vo svojej záhrade. Pravdepodobne pre nedostatok priestoru na svojom pozemku, stavbou zasahoval až do verejnej cesty, mestského majetku. Vďaka ostražitým susedom sa o tejto skutočnosti dozvedelo aj mesto a na inkriminované miesto vyslalo svojich poverencov. Mesto napokon súhlasilo s dostavbou fi lagórie, pod podmienkou, že žiadateľ zaplatí 20 zlatých.

Získaná suma sa mala použiť na vymaľovanie mestskej veže. Vďaka tejto roztomilej príhode, ktorá je zaznamenaná v archívnych materiáloch, sa prvýkrát stretáme so záznamom o samotnej stavbe.

Samotná stavba bola dostavaná v roku 1792. Vtedajší životný štýl mestského obyvateľstva prinášal nové trendy, ktoré boli inšpirované životom šľachty. Trendom bolo vytvárať rozsiahle záhrady s cudzokrajnými rastlinami, záhradnými altánkami, ktoré bývali súčasťou šľachtických parkov. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu dal postaviť ctihodný pán Jozef Skolonič fi lagóriu (záhradný domček), tento pôvabný architektonický objekt práve na tomto mieste. Jozef Skolonič prišiel do Trnavy spolu so svojim bratom Františkom z Chorvátska. V Trnave mal podnikateľské aktivity. V roku 1783 získali od cisára Jozefa II. šľachtictvo a erbovú listinu (armáles).
Za akým účelom teda dal postaviť záhradný altánok sa môžeme len domnievať, ako sme už povedali, najpravdepodobnejšie mala byť nositeľom prestíže a postavenia jej majiteľa.

Dlhé roky rotunda neslúžila svojej funkcii, časom celá stavba chátrala, svojej prvej väčšej obnovy sa pamiatka dočkala v roku 2006 renováciou fasády. Po dlhšej odmlke sa záchrana pamiatky začala v roku 2012, kedy bola v reštaurátorskom výskume odhalená prítomná nástenná maľba. Výskum odkryl z veľkej časti zachovanú vzácnu a nesmierne zaujímavú nástennú iluzívnu maľbu.
Reštaurátori Peter Koreň, Martin Vojtko a Juraj Gregorek získali v roku 2013 Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za reštaurovanie interiérovej maliarskej výzdoby klasicistického záhradného pavilónu tzv. Spiegelsaalu v Trnave.

Aktuálny projekt kaviarne a baru v tomto priestore oživil dlho uzavretú vzácnu stavbu. Samotná prístavba, ktorej autorom je architekt Ing. arch.Viktora Šabíka rešpektuje charakter kultúrnej pamiatky. Idea návrhu zdôrazňuje genius loci atraktívnej architektúry, vychádza z pôvodného účelu stavby, umiestniť rotundu do okolia živej popínavej zelene.

Do projektu bol prizvaný aj trnavský architekt Mgr. arch. Martin Danák, ktorý projektoval návrh interiéru prístavby, využíva aktuálny architektonický jazyk, ktorý rešpektuje prítomnú historickú architektúru.

Projekt citlivou formou znovu zazelená priestor v okolí záhradného pavilónu Spiegelsaal a ponúkne tak Trnavčanom citlivý dialóg historickej pamiatky so súčasnou architektúrou.

História a súčasnosť v tomto priestore pôsobia v symbióze, to bol zámer autorov projektu a tiež súčasných vlastníkov, ktorí sa odhodlali zachrániť neobvyklú kultúrnu pamiatku v Trnave.

Otváracie hodiny

Po-Št: 07:00 - 23:30
Pia: 07:00 - 01:30
So:  10:00 - 01:30
Ne:  15:00 - 22:00