Príbeh Rotundy

Príbeh národnej kultúrnej pamiatky - záhradného pavilónu rotundy Spiegelsaal sa začal písať v roku 1791, keď ctihodný pán Jozef Skolonič požiadal mesto Trnava o povolnie stavby filagórie (záhradného domčeka) vo svojej záhrade. Samotná stavba bola dostavaná v roku 1792. Vtedajší životný štýl mestského obyvateľstva prinášal nové trendy, ktoré boli inšpirované životom šľachty. Trendom bolo vytvárať záhrady s cudzokrajnými rastlinami, záhradnými altánkami, ktoré bývali súčasťou šľachtických parkov. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu dal postaviť Jozef Skolonič pôvabný architektonický objekt.


Dlhé roky rotunda neslúžila svojej funkcii. Celá stavba chátrala a svojej prvej väčšej obnovy sa pamiatka dočkala v roku 2006 renováciou fasády. Po dalšej odmlke sa komplexná záchrana začala v roku 2012. Vtedy bola v reštaurátorskom výskume odhalená jedinečná nástenná iluzívna maľba. Maľba vytvára dojem posedenia v drevenom záhradnom altánku, obrasteného popínavou zeleňou a je unikátom na Slovensku.

Rotunda dnes


Aktuálny projekt kaviarne a baru v tomto priestore oživil dlho uzavretú vzácnu stavbu. Samotná prístavba plne rešpektuje charakter kultúrnej pamiatky. Idea návrhu zdôrazňuje genius loci atraktívnej architektúry a vychádza z pôvodného zámeru umiestnenia rotundy do prostredia zelenej prírody.

Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23
1940
2012
2019