Foto

Kapacita

Dolná terasa (exteriér): 4 miesta
Hlavný priestor: 40 miest
Rotunda dolu: 20 miest
Rotunda hore: 20 miest
Terasa bar vľavo (exteriér): 14 miest
Terasa palma vpravo (exteriér): 8 miest